Kerneels Lion Cachet Ingenieurs
Bevorder 'n beter kwaliteit lewe deur ingenieurs dienste en infrastruktuur
Kerneels Lion Cachet Engineers
Creating a better quality of life through engineering services and infrastructure

PAAIE EN STORMWATER

Roads & Stormwater Engineer
  • AutoCAD Geometriese Ontwerp (AutoCAD Civil 3D/IDAS Geometric Design)
  • Onderhoud (Maintenance)
  • Projek en Konstruksie Bestuur (Project & Construction Management)
  • Stormwater (Stormwater)
  • Vloedlyne (Floodlines)
  • Padtekens en Verfmerke (Road Signs & Paint Markings)