Kerneels Lion Cachet Ingenieurs
Kerneels Lion Cachet Engineers

SPOOR INGENIEURSWESE

Rail Engineering
  • Aandoenlikheid Studies (Feasibility Studies)
  • Spoor en Geometriese Ontwerp (Rail and Geometric Design)
  • Projek en Konstruksie Bestuur (Project & Construction Management)
  • Onderhoud en Rehabilitasie (Maintenance & Rehabilitation)
  • Bestuurs Stelsels (Management Information Systems)